Dank voor de steun

Langs deze weg willen we alle atleten, ouders, trainers en sympathisanten van Houtland atletiekclub danken voor de steun aan onze jaarlijkse actie van de koekjesverkoop. Evenveel dozen als vorig jaar gingen de deur uit en de 2 nieuwe artikelen nl de brownies en het assortiment snacks vielen duidelijk in de smaak.

Met deze financiële steun kunnen we weer heel wat verwezenlijken voor onze clubleden op sportief vlak maar ook voor de vele organisaties want sponsorgelden komen ook niet zomaar uit de lucht gevallen!

Van harte dank en hopelijk kunnen we volgend jaar opnieuw op jullie inzet rekenen!

Het bestuur van HAC