Stevig aangepaste clubtrainingen gaan opnieuw van start!

Na een stevige puzzel met alle trainers en een constructieve samenwerking met de Torhoutse sportdienst kregen wij deze middag groen licht om opnieuw op te starten met onze clubtrainingen! De betrokken trainers zullen hun atleten zelf op de hoogte brengen van de aangepaste uren, maar we vragen alle atleten om onderstaande richtlijnen goed na te lezen en roepen ook uitdrukkelijk op om deze zo goed mogelijk na te leven!

 • Wie verkouden is, hoest, keelpijn of andere ziekteverschijnselen heeft, moet thuisblijven of wordt naar huis gestuurd. Mensen die behoren tot de risicogroepen worden afgeraden om aanwezig zijn op het sportterrein.
 • Atleten laten zijwaarts minstens 1 baan vrij en lopen zo weinig mogelijk achter elkaar (tenzij 5m tussenafstand). De regels van social distancy blijven dus van kracht. De groepen mogen ook maximaal uit 20 atleten bestaan, maar wij streven om deze ook effectief zo klein mogelijk te houden.             
 • De ingang is uitsluitend langs het zwarte hek aan de kant van het zwembad. De atleten volgen het circulatieplan die ter plaatse zal aangeduid staan met symbolen en die je kan terugvinden op de andere bijlage. Ouders en toeschouwers zijn niet welkom en kunnen na de training hun kinderen weer ophalen aan de ingang langs het zwembad.
 • De club heeft tijdens elk trainingsmoment een toezichter ter plaatse die zorgt dat iedereen de hygiëne en veiligheidsregels naleeft. Deze persoon zet de hygiënesets klaar voor elke groep en ziet erop toe dat deze regelmatig en correct gebruikt worden, en ontsmet na de training al het materiaal. De toezichter is het aanspreekpunt en zal een fluohesje dragen als herkenbaarheid.
 • Het is ten allen tijde absoluut verboden om de berging te betreden. Fietsen worden achter de tribune van het voetbal gezet en niet aan de berging. Materiaal mag niet gedeeld worden, iedereen krijgt een eigen werptuig/polsstok/… van de toezichter. Zelfs het halen, plaatsen en terugbrengen van horden, kegels, latjes gebeurt steeds door één en dezelfde persoon.
 • Atleten die aankomen op de training begeven zich meteen naar de juiste trainingsplek. Werpers spreken dus aan de kogelstand, de spurters spreken af aan de start van de 100 meter enzoverder. Het is niet de bedoeling dat er onderling tussen de groepen contact gezocht wordt. 
 • Douches en kleedkamers blijven gesloten. Enkel het toilet aan de achterkant van de tribune zal geopend zijn. Het lijkt ons hoe dan ook verstandiger om wc-bezoek te beperken en dus voor de training al eens thuis te gaan. 

Daarnaast zijn er nog enkele specifiekere maatregelen die voor sommige atleten van toepassing kunnen zijn:

 • Tijdens het stretchen mag er geen gebruik gemaakt worden van de balustrade.
 • Elke atleet krijgt 1 persoonlijke startblok gedurende de volledige training. Ben je dus met meerdere atleten dan moet je steeds je eigen startblok even aan de kant zetten om plaats te maken voor iemand anders.
 • Hordes worden gehaald en klaargezet door de trainer. Ook als de horde bijvoorbeeld omvalt door contact dan zet de trainer de horde recht.
 • Bij hoogspringen wordt de lat enkel aangeraakt door de trainer. Wanneer meerdere atleten op hetzelfde moment springen moet er na elke sprong desinfecterende spray op de mat aangebracht worden en moet de atleet de handen ontsmetten.
 • Er kan op geen enkele manier materiaal doorgegeven worden. Estafettes zijn dus uiteraard nog niet van toepassing, maar ook andere oefenvormen waarbij materiaal moet doorgegeven worden kunnen voorlopig nog niet.
Bijlagen: