Wat te doen bij een sportongeval?

Bij een sportongeval kan men aangifte doen op het secretariaat zodoende zal er u een ongevalformulier gegeven worden die door het secretariaat opgesteld is met alle nodige gegevens om in te vullen en zodra het terug op het secretariaat terecht is zal het ongeval gemeld worden.

De ongevalformulieren zijn te verkrijgen bij Luc Raes en Greet Meulemeester